Brussels depot voor gevonden fietsen

Soms worden fietsen gestolen en elders gewoon op straat achtergelaten. In dat geval, en op vraag van de gemeenten of de lokale Politiezones, zet CyCLO de procedure voor verwijdering in gang om ze nadien te stockeren in het Brussels depot voor gevonden fietsen. 
 
Vervolgens plaatsen we een foto van de opgehaalde fietsen op www.gevondenfietsen.be . Als uw fiets werd gestolen, raden we je aan daarvan op deze website melding te maken.  We brengen je op de hoogte als een gelijkaardige fiets wordt gepubliceerd. Als kan bevestigd worden dat het wel degelijk om jouw fiets gaat, maken we een afspraak en kan je je fiets komen ophalen.  
 
Na de fietsen gedurende 3 maanden te hebben bewaard (wettelijk verplichte termijn), worden ze met de toelating van Brussel Mobiliteit, gemonteerd tot degelijke tweedehandsfietsen (bestemd voor Brusselse scholen of verenigingen), of volledig gedemonteerd om de onderdelen ervan te recupereren. 
Het Brussels depot voor gevonden fietsen bevindt zich in de Leuvensesteenweg 661, te 1030 Schaarbeek.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02/5 639 639.