Laatste nieuws

Wall of Memory ingehuldigd in het Polis Center in Brussel.

Op 7 december werd de  Wall of Memory ingehuldigd in het Polis Center in Brussel.Deze Muur van de Herinnering is gewijd aan de 27 politieambtenaren die overleden zijn tijdens de uitoefening van hun functie, sinds 1 januari 2001. Deze muur eert de collega’s die overleden zijn terwijl ze voor de veiligheid van de burgers zorgden.