Politie indentificatie

Naar het voorbeeld van talrijke andere organisaties en des te meer voor een Politiekorps dat te maken krijgt met belangrijke en noodzakelijke prerogatieven, bleek een uniforme legitimatiekaart al snel noodzakelijk.

Zo is elke politieambtenaar evenals elk lid van het administratief en logistiek personeel dat binnen de geïntegreerde politie werkt uitgerust met een legitimatiekaart die hij/zij op elk moment moet kunnen voorleggen.

De legitimatiekaart van een politiekaart ziet er als volgt uit, zonder enige mogelijke variatie.

De legitimatiekaart van een personeelslid van het administratief en logistiek personeel ziet er als volgt uit, opnieuw zonder enige mogelijke variatie:

Gelieve hier te kliken om mmer info. over Politieidentificatie te vinden