Genegotieerd Beheer van de Publieke Ruimte

Telefoon

Evenementen

Op lokaal niveau komt Genegotieerd Beheer van de Openbare ruimte meer overeen met de werkelijkheid dan de vroegere benaming 'ordehandhaving'. In de marge van de grote evenementen die elk jaar plaatsvinden, staat de zone namelijk ook in voor het beheer van het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van rommelmarkten, markten, stoeten enz. Vooral een genegotieerde aanpak in het belang van iedereen krijgt de voorkeur. De zone heeft een dienst GBOR die specifiek instaat voor adviesverlening in dit kader en om de evenementen op het terrein voor te bereiden en te coördineren.

De pool GBOR

Onze politiezone beschikt over een pool GBOR bestaande uit 120 personeelsleden afkomstig uit verschillende operationele diensten van de zone. Ze worden ingezet wanneer we secties of een peloton moeten vormen in het kader van genegotieerd beheer van de openbare ruimte, specifiek voor bepaalde, meer veeleisende evenementen (manifestaties, kritieke protocollaire bezoeken, Europese toppen, 'risicovolle' sportevenementen. Deze 120 personeelsleden beschikken over specifieke kledij en beschermingsuitrusting die in principe gelijkaardig zijn voor al het personeel van de 6 politiezones dat instaat voor deze opdracht. Dit personeel krijgt bovendien een uniforme training van de Nationale

politieacademie (ANPA), geïntegreerd met de 5 andere politiezones van Brussel.