Dierenwelzijn

Ik ben mijn hond/kat/huisdier kwijt ... wat moet ik doen?

U kunt:

 • Contact opnemen met dierenasielen
 • Neem contact op met onze politiezone:

Wat moet ik doen als ik een huisdier vind (hond, kat, schaap, slang...)?   

 • Katten worden als wilde dieren beschouwd en mogen vrij rondlopen. Als hij gezond is en geen problemen veroorzaakt, laat hem dan met rust.
 • Andere gezonde huisdieren
 • Verwittig onze politiezone per telefoon op 02/788.53.43
 • Terwijl u wacht op de komst van een patrouille, waarborgt u zo goed mogelijk de veiligheid van het dier en van het publiek (indien mogelijk houdt u het dier aan de leiband om te voorkomen dat het de straat op rent), echter, zorg er altijd voor dat uw eigen veiligheid gewaarborgd is. Waarschuwing: een bang dier kan agressief zijn.
 • Zieke of in moeilijkheden verkerende huisdieren
 • Verwittig onze politiezone per telefoon op 02/788.53.43
 • Terwijl u wacht op de komst van een patrouille, waarborgt u zo goed mogelijk de veiligheid van het dier en van het publiek (indien mogelijk houdt u het dier aan de leiband om te voorkomen dat het de straat op rent...), u zorgt er tegelijk voor dat uw eigen veiligheid gewaarborgd is. Waarschuwing: een gewond dier kan agressief zijn.
 • Dood huisdier
 • Breng uw gemeente op de hoogte.

Mag ik een gevonden dier bijhouden?

Nee, elk gevonden, verloren of verdwaald dier moet binnen 4 dagen worden ingeleverd bij de plaatselijke autoriteit waar het dier is gevonden of waar u woont.

Wat moet ik doen als ik een wild dier vind (vos, egel, enz.)?  

Als het dier gezond is en geen problemen veroorzaakt, laat hem dan met rust.

Als het dier in goede gezondheid verkeert, maar u heeft bijkomende vragen of ondervind problemen, dan kunt u contact opnemen met Leefmilieu Brussel (Afdeling Biodiversiteit - 03 (0)2/775.75.75).

Als het dier ziek of gewond is, kunt u contact opnemen met de Koninklijke Belgische Bond voor de Bescherming van Vogels (+32(0)2/521.28.50) of met de brandweer (nummer 112).

Als het dier dood is en zich op een particuliere plaats ligt of zich op de weg bevindt, kunt u contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente. Als het in een groene ruimte of park ligt, kunt u contact opnemen met Leefmilieu Brussel (Afdeling Biodiversiteit - 03 (0)2/775.75.75).

Ik wil verwaarlozing/mishandeling melden. Welke stappen moet ik nemen?

U kunt kiezen om:

 • Neem contact op met de plaatselijke politie
 • Neem contact op met de gemeente

Voor noodgevallen kunt u contact opnemen met onze zonale dispatching op 02/788.53.43

Welke dieren mag ik houden?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag u alleen dieren houden die op de positieve lijsten staan.

 Hoeveel huisdieren mag ik hebben?   

 • U mag maximaal 5 kleine dieren houden (honden, katten, konijnen, chinchilla's, Vietnamese varkens, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, enz.) Als u meer dan 6 kleine dieren houdt, moet u een vergunning aanvragen bij Leefmilieu Brussel.
 • Voor grote dieren (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, enz.) moet u een vergunning aanvragen bij Leefmilieu Brussel.
 • U kunt maximaal 29 vogels houden. Vanaf 30 vogels moet u een vergunning aanvragen bij Leefmilieu Brussel

 

Moet ik mijn hond/kat identificeren?  

Ja, deze identificatie gebeurt door het inbrengen van een microchip door een dierenarts.

Honden moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn door :

 • Voordat ze acht weken oud zijn 
 • Altijd voordat zij in de handel worden gebracht of worden overgedragen 

Katten geboren na 01/11/2017 moeten worden geïdentificeerd :

 •  Voordat zij twaalf weken oud zijn
 •  Altijd voordat zij in de handel worden gebracht of worden overgedragen (geldt ook voor dieren die vóór 01/11/2017 zijn geboren)

Moet ik mijn hond/kat laten steriliseren?  

Sterilisatie van honden is niet verplicht.

Alle katten moeten voor de leeftijd van zes maanden worden gesteriliseerd. Alleen katten bestemd voor de fok zijn vrijgesteld van deze eis. Voor het fokken van katten (zelfs één nest) is een vergunning vereist.

Is er hulp om uw hond/kat te laten identificeren, steriliseren of vaccineren?   

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

De Prins Laurent Stichting voert consultaties, identificaties, vaccinaties, operaties en sterilisaties van dieren uit,... In sommige gevallen gratis voor personen met een laag inkomen.

Procedure: 

 • Vul het document in dat beschikbaar is op de website sfprlaurent.be
 • Contact via e-mail: disp-bru@sfprlaurent.be
 • Telefonisch contact: 025116646
 • Adres: 1000 BRUSSEL, Place du Jeu de Balle n° 72/73.  

   

Waarom is het aanbevolen om openbare contactgegevens op honden-ID / katten-ID te zetten?

Als u uw gegevens niet openbaar maakt op Dog ID of Cat ID, hebben alleen dierenartsen en asielen toegang tot uw gegevens. De politie is echter verantwoordelijk voor de aanpak van zwerfdieren op de openbare weg. Als wij uw huisdier vinden en uw contactgegevens zijn niet openbaar, hebben wij niet de informatie om u te contacteren. Dit leidt tot extra stappen waardoor uw huisdier meer tijd in onze gebouwen door brengt .

Bestaat er een classificatie van gevaarlijke honden volgens hun ras?

In België zijn er geen federale voorschriften voor hondenrassen. Sommige gemeenten treffen maatregelen voor hun grondgebied. Op het grondgebied van Sint-Lambertus-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek zijn er geen rasspecifieke voorschriften.

Ongeacht het hondenras is het echter aan te raden om hondentrainingscursussen te volgen om uw huisdier te begrijpen en onder controle te houden.

Moet ik hondenpoep oprapen?

Ja, u moet uw hond zijn poep altijd en overal oprapen. U moet ook altijd ten minste één zak bij u hebben voor het verzamelen van uitwerpselen (en deze voorleggen op verzoek aan een bevoegd persoon of de politie). Het is ook verboden het zakje met de uitwerpselen op een willekeurige plaats in de openbare ruimte te deponeren, met uitzondering van de openbare afvalbakken.

De enige vrijstellingen zijn:  

 -  Hondenrennen

 - Voogden van visueel gehandicapte of blinde dieren zijn vrijgesteld van het opruimen van de poep van hun geleidehond.

 Wat is de minimumleeftijd voor het bezitten van een huisdier?  

16 jaar oud. Vóór de leeftijd van 16 jaar is de uitdrukkelijke toestemming vereist van de personen die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefenen.

 Wat moet ik doen als ik een wild dier (vos, egel, enz.) tegenkom?  

Als het in goede gezondheid verkeert, maar u heeft bijkomende vragen of ondervind problemen, dan kunt u contact opnemen met Leefmilieu Brussel (Afdeling Biodiversiteit - 03 (0)2/775.75.75).

Als het ziek of gewond is, kunt u contact opnemen met de Koninklijke Belgische Bond voor de Bescherming van Vogels (+32(0)2/521.28.50) of met de brandweer (nummer 112).

Als het dier dood is en zich op een particuliere plaats of op de weg bevindt, kunt u contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente. Als het in een groene ruimte of park ligt, kunt u contact opnemen met Leefmilieu Brussel (Afdeling Biodiversiteit - 03 (0)2/775.75.75).

Heb ik het recht om wilde dieren te voederen?

Kunstmatig voederen is in Brussel streng verboden, met name om de overlast en de gezondheidsproblemen die er het gevolg van zijn (holen in de tuin, uitwerpselen, enz.) te voorkomen en wordt bestraft met een boete van maximaal 350 Euro.

Dit verbod betreft het achterlaten, deponeren of gooien op openbare plaatsen, vijvers en plassen van materiaal dat bestemd is voor het voederen van dieren. Dit verbod geldt ook voor particuliere wegen, erven of andere delen van gebouwen, wanneer deze praktijk hinderlijk kan zijn voor de buurt of voor de netheid, de gezondheid en de openbare veiligheid. Voedsel dat alleen bestemd is voor vogels bij vriesweer (voederballen) is toegestaan.