Missie / visie / waarden

Beschrijving van onze opdrachten, onze waarden, onze missie

Dit is het resultaat van een denkoefening waaraan onze verschillende departementen en hun diensten hebben meegewerkt. Het werd  goedgekeurd door het directiecomité en onze korpschef. Veel leesgenot.

Waarden binnen de Politiezone Montgomery: gelieve hier te klikken om het document te openen.

Missie en visie: gelieve hier om het document te openen