Missie / visie / waarden

Beschrijving van onze opdrachten, onze waarden, onze missie

Onze opdrachten:

Een kwaliteit politie gericht naar de bevolking met een passend en gelijjkwaardig aanbod in de ganse politiezone.

Onze waarden:

Loyauteit, Integriteit, Rechtschapenheid, Onomkoopbaarheid, Onpartijdigheid, Professionalisme, dienstgerichtheid, Initiatief en Creativiteit, Beschaafdheid, Tact en Beleefdheid, empathie, Zelfbeheersing, Stressbeheer, Aanpassingsvermogen, Wederzijds respect en Aanvaarding van de verschillen zijn onze waarden.

Onze missie:

Wij, lokale politie van de zone, werken op fundamentele wijze mee aan de bevordering van de rust, de veiligheid en de bevolkingsgezondheid ten gunste van de burgers in het algemeen en deze van de zone in het bijzonder, meer bepaald door onze werking en de betrokkenheid van ons personeel. Ze blijft een lokaal onderdeel van de geïntegreerde politiediensten in een rechtstaat. Ze bevordert de harmonieuze ontwikkeling van het gemeenschapsleven, door haar werking en betrokkenheid van haar personeel.

Wij stellen alles (personeel, materiaal en middelen) op doeltreffende en efficiënte manier in het werk in het belang van de bevolking.

Wij zullen bijdragen tot het verhogen van de openbare veiligheid, en zullen blijvend oor hebben voor haar verwachtingen.

Wij wensen dit te bereiken door een eerlijke samenwerking en een werkelijk overleg met al diegenen die de veiligheid van de politiezone effectief willen bevorderen, en die de lokale politie hierbij beschouwen als een gelijke partner.

Wij zullen samenwerken met het federale gedeelte van de geïntegreerde politie en zullen op professionele wijze meewerken aan de uitoefening van de federale opdrachten op basis van wederzijdse verplichtingen en volgens de gesloten akkoorden.