Zonaal logo

De zone Montgomery heeft, zoals vele andere zones trouwens, ervoor gekozen om het uniform van haar politieambtenaren een eigen karakter te geven door een embleem aan te brengen op de linkermouw.

We zien meer bepaald de silhouet van maarschalk Montgomery en de fontein die kenmerkend is voor het rondpunt met dezelfde naam.

De 6 sterren symboliseren zowel de Europese verankering van de basisfunctionaliteiten van de lokale politie. Maar 6 is ook de som van 5 aanvankelijk verschillende politiekorpsen die nu 1 zijn sinds de hervorming in 2002 (5+1).