Politieraad

De leden van de Politieraad worden verkozen uit de gemeenteraadsleden.

Het voorzitterschap wordt verzekerd door de Voorzitter van het Politiecollege.

De Politieraad voert de volgende bevoegdheden uit :

 •  Bepaling van het personeelskader van de lokale politie ;
 •  Benoeming, bevordering, ontslag en opruststelling van personeelsleden ;
 •  Vacantverklaring van functies ;
 •  Goedkeuring van de begroting, van de eventuele begrotingswijzigingen en van de jaarlijkse rekeningen i.v.m. het vorige boekjaar ;
 •  Goedkeuring van de aanbestedingen i.v.m. werken, benodigheden en diensten ;
 •  Leningen ;
 •  Toestemming om voor het gerecht te verschijnen ;
 •  Aannemen van een reglement van orde.

Link naar de agenda van 26-04-2024.

Voorstelling van de raadsleden:

De Politieraad is samengesteld uit de Burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone en door de gemeenteraadsleden van deze gemeenten die tot Politieraadsleden verkozen werden.

Voor de gemeente Etterbeek  betreft het  :

 • Mijnheer DEBROUX Jean-Luc (Fr)
 • Mevrouw JOWAY Caroline (Fr)
 • Mijnheer RIGAUX Lucien  (Fr)
 • Mijnheer ES Aziz (Fr)
 • Mevrouw TAITTINGER Virginie (Fr)
 • Mevrouw SAVELKOUL Ethel (Nl)
 • Mevrouw VANDERSANDE Anne (Fr)

Voor de gemeente St-Pieters-Woluwe betreft het  :

 • Mevrouw CRUYSMANS Marie (Fr)
 • Mevrouw DEJONGHE Carla (Nl)
 • Mevrouw DELVAUX Anne (Fr)
 • Mijnheer de PATOUL Jonathan (Fr)
 • Mevrouw MEKONGO ANANGA Christiane (Fr)
 • Mijnheer BERTRAND Antoine (Fr)
 • Mijnheer DUJARDIN Etienne (Fr)

Voor de gemeente St-Lambrechts-Woluwe betreft het  :

 • Mevrouw BORDES CASTELLS Nuria (Fr)
 • Mijnheer JAQUEMYNS Philippe (Fr)
 • Mevrouw de PATOUL Adelaïde (Fr)
 • Mijnheer DEVILLE Quentin (Fr)
 • Mevrouw VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE Julie (Fr)
 • Mevrouw HANQUET Margaux (Fr)
 • Mevrouw PANS Amélie (Fr)
 • Mijnheer LORIAUX Michaël (Fr)
 • Mevrouw CALMEYN Ariane (Fr)

De Politieraad vergadert in principe op zijn minst vier keer per jaar.