Zonaal veiligheidsplan (ZVP)

De hervorming van de politie zoals die uitgevoerd werd in 2002 valt niet te herleiden tot eenvoudige structuren- en statutenkwesties.

Een essentieel onderdeel ervan heeft betrekking op een echte heroriëntering van het politiewerk, voornamelijk door de uitwerking van een Zonaal Veiligheidsplan. Dat wordt opgesteld voor een periode van vier jaar en wordt elk jaar intern geëvalueerd om eventuele aanpassingen mogelijk te maken.

Dit Zonaal Veiligheidsplan vormt werkelijk de basis van het politiewerk binnen de zone en omvat:

  • De hoofdopdrachten en -doelstellingen die bepaald zijn door de Zonale Veiligheidsraad en opgenomen zijn in een globale veiligheidsbenadering. De manier waarop deze opdrachten en doelstellingen bereikt zullen worden, is eveneens vermeld.
  • De capaciteit van de lokale politie die bedoeld is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie.
  • De bijdrage van de lokale politie bij de uitoefening van de opdrachten van federaal karakter
  • De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone indien dit nodig is.

Het zonaal veiligheidsplan wordt opgesteld door de zonale veiligheidsraad voor een periode van 6 jaar. Het spreekt voor zich dat dit plan rekening moet houden met het nationaal veiligheidsplan dat de missies en prioritaire doelstellingen van de federale politie herneemt.

Link hieronder voor het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.