Commissariaten

Alle adressen en openingsuren van onze drie Politiehuizen.

OPGELET: Bijzondere maatregelen ter bescherming van de gezondheid binnen onze politiehuizen (onthaaldiensten en wijkinspecteurs) volgend op het coronavirus COVID-19.

De politiehuizen (PH) in onze politiezone blijven tot nader order open.

Hieronder vindt u de openingsuren:

 • Politiehuis van Etterbeek, Kazernenlaan 27, 1040 Etterbeek:

24u/24, 7dagen/7 geopend.

02/788 91 00

 • Politiehuis van Sint-Pieters-Woluwe, F. Gaystraat 100, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Open van 7:00 tot 22:00 u, 7 dagen/7. OPGELET vanaf 06-03-2023, dient u u aan te melden op het politiehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe voor de dienst onthaal.

02/788 93 00

 • Politiehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe, F. de Belderstraat 15, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Open van 7:00 tot 22:00 u, 7 dagen/7.

02/788 92 00

Omwille van redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie, is het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt verplicht voor elke persoon die naar één van onze 3 politiehuizen moet komen.

Deze verplichting is van toepassing voor iedereen van 12 jaar en ouder.

De naleving van de regels ivm social distancing, met name het behouden van een afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon, blijft verplicht.

 

Tijdens de openingsuren zullen de toegangsdeuren omwille van gezondheidsredenen gesloten zijn.

Opgelet: De openingsuren van de politiehuizen van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe zijn onder voorbehoud van wijzigingen in functie van de evolutie van de situatie.

In voorkomend geval communiceren we dit steeds op deze site, op onze Facebookpagina en op de toegangsdeuren van de betreffende politiehuizen.

Veiligheidsinstructies :

 • Voor noodgevallen belt u 101 of onze ZDP op 02/7885343.
 • Als u een afspraak moet maken met uw wijkinspecteur of moet reageren op een oproeping, neem dan vooraf telefonisch contact op met uw contactpersoon om een specifieke afspraak te maken.
 • Wees stipt!
 • Bel om uw gesprekspartner te verwittigen van uw komst voor de deur. Hij of zij haalt u op aan de deur.
 • Neem voor de afspraak, omwille van hygiënische redenen, uw eigen pen mee en, als u dat hebt, een masker.
 • Vergeet niet alle noodzakelijke documenten mee te nemen om onnodig heen- en weergeloop te voorkomen. (Identiteitskaart, rijbewijs, boorddocumenten, schadelijst, serienummers van gestolen materiaal,...).
 • Als u een klacht wilt indienen, herinneren wij u eraan dat u dit online kunt doen, via police-on-web, op www.police.be/nl/e-loket. Het gaat hierbij om misdrijven zoals fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, schade en graffiti. Als u voor dergelijke misdrijven langskomt, komt u misschien na klagers die zich om belangrijkere redenen aanmelden. Wij vragen u ook met aandrang om voor uzelf uit te maken of de klacht die u wil indienen dringend is. Indien de klacht kan wachten tot na de lockdown, vermijdt u best het lopen van eventueel risico.
 • Als u naar onze lokalen moet komen om door onze Onthaaldienst te worden ontvangen (klachten), komt u bij voorkeur alleen of, indien nodig, vergezeld van een vertaler.
 • Neem uw eigen pen mee en een masker als u daarover beschikt.
 • Bel aan bij de toegangsdeur en wacht tot er iemand opendoet of u instructies geeft.
 • Maximaal drie personen of minder zijn toegestaan in de wachtkamer.
 • Het is in uw eigen belang om de instructies die u krijgt op te volgen.
 • Het is dus mogelijk dat sommige mensen, afhankelijk van de beschikbare ruimte of om redenen van vertrouwelijkheid, worden gevraagd om buiten te wachten.
 • Om redenen van vertrouwelijkheid kan het publiek dat reeds tot de wachtkamer is toegelaten, worden verzocht om buiten te gaan zodat een vertrouwelijker verhoor met een klager aan het loket gehouden kan worden.
 • Al deze speciale voorzorgs- en gezondheidsmaatregelen kunnen worden aangepast aan de situatie.