Commissariaten

Alle adressen en openingsuren van onze drie Politiehuizen.

Hieronder vindt u de openingsuren:

  • Politiehuis van Etterbeek, Kazernenlaan 27, 1040 Etterbeek:

24u/24, 7dagen/7 geopend.

02/788 91 00

  • Politiehuis van Sint-Pieters-Woluwe, F. Gaystraat 100, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Open van 7:00 tot 22:00 u, 7 dagen/7.

02/788 93 00

  • Politiehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe, F. de Belderstraat 15, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

OPGELET vanaf 31-10-2023, dient u zich aan te melden bij het politiehuis van Sint-Pieters-Woluwe voor de dienst onthaal.

02/788 92 00

Veiligheidsinstructies :

  • Voor noodgevallen belt u 101 of onze ZDP op 02/7885343.
  • Als u een afspraak moet maken met uw wijkinspecteur of moet reageren op een oproeping, neem dan vooraf telefonisch contact op met uw contactpersoon om een specifieke afspraak te maken..
  • Vergeet niet alle noodzakelijke documenten mee te nemen om onnodig heen- en weergeloop te voorkomen. (Identiteitskaart, rijbewijs, boorddocumenten, schadelijst, serienummers van gestolen materiaal,...).
  • Als u een klacht wilt indienen, herinneren wij u eraan dat u dit online kunt doen, via police-on-web, op www.police.be/nl/e-loket. Het gaat hierbij om misdrijven zoals fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, schade en graffiti. Als u voor dergelijke misdrijven langskomt, komt u misschien na klagers die zich om belangrijkere redenen aanmelden. Wij vragen u ook met aandrang om voor uzelf uit te maken of de klacht die u wil indienen dringend is. Indien de klacht kan wachten tot na de lockdown, vermijdt u best het lopen van eventueel risico.
  • Als u naar onze lokalen moet komen om door onze Onthaaldienst te worden ontvangen (klachten), komt u bij voorkeur alleen of, indien nodig, vergezeld van een vertaler.
  • Het is in uw eigen belang om de instructies die u krijgt op te volgen.
  • Om redenen van vertrouwelijkheid kan het publiek dat reeds tot de wachtkamer is toegelaten, worden verzocht om buiten te gaan zodat een vertrouwelijker verhoor met een klager aan het loket gehouden kan worden.