Directiecomité

De politiezone bestaat uit 8 departementen onder het gezag van 8 directeurs.

Michaël JONNIAUX

1ste Hoofdcommissaris van politie

Korpschef

Nicolas MEUWIS

Hoofdcommissaris van politie

Departement Operationele Coördinatie

Emmanuel HELPENS

Adviseur

Departement Beheer van de middelen

Marc PARLIER

1ste Hoofdcommissaris van politie

Departement Risicobeheer

Virginie MALI

1ste Adviseur

Departement Strategie & Kwaliteit

Denis BEERTEN

1ste Commissaris van politie

Departement Eerstelijnspolitie

Marc MONIN

1ste Hoofdcommissaris van politie

Departement Nabijheidspolitie

Jacques BRUYNINX

1ste Commissaris van politie

Departement Lokale recherche

Cédric STROOBANTS

Commissaris van politie

Departement Operationele steun

Samen met de Korpschef vormen ze het Directiecomitee.

Het Directiecomité komt zo vaak als nodig samen en in principe één keer per week.