Verkeer

Verkeersonveilig gedrag kan grote gevolgen hebben. Daarom worden regelmatig controles uitgevoerd om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. Meest voorkomende controles hebben betrekking op:

  • snelheid
  • alcohol
  • gordeldracht
  • bellen achter het stuur
  • parkeren
  • zwaar vervoer
  • ...

Een overzicht van de verkeershinder ten gevolge van wegenwerken, evenementen, werkzaamheden,.. in onze politiezone die een vlotte doorstroming van het verkeer zouden kunnen verstoren.

Actuele info rond hinder op de rijweg wegens werken, markten, wedstrijden,....: