Over ons

De politiezone ZARA omvat 2 gemeenten: Zandhoven en Ranst. Op ons grondgebied zijn we verantwoordelijk voor de 7 kerntaken van de Lokale Politie: handhaving van de openbare orde, interventie, lokale opsporing, onthaal, slachtofferbejegening, verkeer en wijkwerking.

Als politiezone beslissen we natuurlijk niet alles zelf. Heel wat beheersorganen hebben inspraak in de werking van ons korps.