Fietsproeven Berlaar

16.10.2018 - 16.10.2021

Leerlingen van het zesde leerjaar van de scholen uit Berlaar leggen jaarlijks fietsproeven af.  Bedoeling is de kinderen voor te bereiden op zelfstandig naar school fietsen. Na de grote vakantie trappen ze naar de secundaire school. De scholen kunnen de proeven hieronder downloaden om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden. Momenteel gelden de proeven zoals ze zijn opgesteld in 2013 zoals vastgelegd in de eindtermen van het lager onderwijs.

OPGELET: door grote werken in Berlaar vanaf het voorjaar van 2019, zullen de fietsproeven tijdelijk een aangepast parcours volgen. Je vindt het aangepaste parcours in het document 'nieuwe versie Fietsproef Berlaar'.

Straten
Grondgebied van Politie Berlaar - Nijlen