Team personencrim

Wippelberg 1A
2370 Arendonk
Telefoon
Team personencrim

Buiten de reguliere interventiediensten behandelen wij de dossiers die verband hebben met criminaliteit gericht tegen personen, zijnde:

  • moord en doodslag;
  • verdacht overlijden;
  • slagen en verwondingen (uitgezonderd deze in familiale sfeer gebeurd);
  • vechtpartijen;
  • stalking, beledigingen en bedreigingen.

Wij behandelen de gerechtelijke bevelen die ons door een onderzoeksrechter worden opgelegd, zoals het uitvoeren van een aanhoudingsbevel.

Wij voeren controles uit met het ANPR-systeem (Automatic NumerPlate Recognition).

Wij zijn het contactpunt inzake fuifbeleid.