Team personencrim

Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Team personencrim

Buiten de reguliere interventiediensten behandelen wij de dossiers die verband hebben met criminaliteit gericht tegen personen, zijnde:

  • moord en doodslag;
  • verdacht overlijden;
  • slagen en verwondingen (uitgezonderd deze in familiale sfeer gebeurd);
  • vechtpartijen;
  • stalking, beledigingen en bedreigingen.

Wij behandelen de gerechtelijke bevelen die ons door een onderzoeksrechter worden opgelegd, zoals het uitvoeren van een aanhoudingsbevel.

Wij voeren controles uit met het ANPR-systeem (Automatic NumerPlate Recognition).

Wij zijn het contactpunt inzake fuifbeleid.

Het Team Jeugd & Gezin en Zeden is mee geïntegreerd in het team personencrim en zij houdt zich voornamelijk bezig met alle dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn.

Het gaat om dossiers in het kader van een problematische opvoedingssituatie/verontrustende opvoedingssituatie. Daarnaast is het team ook belast met dossiers inzake verdwijningen, zedenfeiten en eveneens intrafamiliaal geweld.

Naast het gerechtelijk aspect houdt deze dienst zich ook bezig met de slachtofferproblematiek. Ieder slachtoffer van een misdrijf heeft het recht op een doorverwijzing naar slachtofferhulp van een CAW (Centrum Algemeen Welzijn) of kan georiënteerd worden naar een andere hulpverleningsinstantie afhankelijk van zijn of haar noden.