Team vreemdelingen

Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Telefoon
Team vreemdelingen

De voornaamste taken van ons team  :

Opsporen van illegalen  :

Vreemdelingen met een ongeldig paspoort  :

 • Een paspoort zonder visum
 • Een paspoort met een vervallen visum (datum voorbij)
 • Vals paspoort / Identiteitskaart

 Vreemdelingen die onder valse voorwendsels in het bevolkingsregister zijn terecht gekomen  :

 • Door gebruik van valse documenten
 • Via schijnhuwelijk of schijnsamenwoonst. Indien een partner het verblijfsrecht heeft bekomen door een huwelijk of samenwoonst, en de relatie wordt nadien verbroken, dan zal het verblijfsrecht van de vreemdeling(e) worden ingetrokken, waardoor deze het land zal moeten verlaten.

Vreemdelingen die in onze politiezone wonen en zich niet hebben aangemeld bij de gemeente :

 • Woningcontroles
 • Onderzoeken huisjesmelkerij (= de huisbaas haalt financieel voordeel uit de verhuur, door een woning te verhuren in zeer slechte omstandigheden). 
  van de vreemdelingen).
  De controles gebeuren in samenwerking met het team Milieu en met de Wooninspectie van Antwerpen.

Vreemdelingen die in de politiezone wonen, en die uitgeprocedeerd zijn en geen verblijfsrecht meer hebben. In samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken worden woonstcontroles uitgevoerd, waarna de vreemdeling(e) naar een gesloten centrum voor illegalen wordt overgebracht.
Als het een gezin betreft met kinderen, dan woorden ze overgebracht naar een halfopen FITT-woning van de Dienst Vreemdelingenzaken.