Team milieu

Wippelberg 1A
2370 Arendonk

Telefoon
Team milieu

Het Team Milieu houdt zich bezig met dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieu.

 • Controle bouwovertredingen, opleggen stakingsbevelen of doorbreking stakingsbevelen vaststellen
 • Uitvoeren van afval- en mesttransporten (nationaal en internationaal)
 • Controles op hormonen
 • Controles op vuurwerk
 • Cites-wetgeving
 • Dierenwelzijn
 • Jacht- en bosdecreet
 • Volksgezondheid – inspectie (FAVV)
 • Controles in samenwerking met Team Vreemdelingen en de Wooninspectie – wooncode
 • Controles bedrijven (spontaan of op verzoek van de gemeentelijke overheden en/of de Milieu inspectie Antwerpen)
 • Het geven van advies, bijsturingen of aanmaningen
 • Tussenkomsten bij geschillen waarbij een bepaalde kennis aangaande deze materie vereist is
 • VLAREM (geluid, Klasse 2-3 bedrijven)
 • Biodiversiteit
 • Milieugerelateerde onderwerpen
 • Materialendecreet - sluikstorten en sluikstoken
 • Vlarebo