Volgens welke procedure verloopt GAS 4?

De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding en de uitnodiging tot het betalen van de sanctie binnen een termijn van 30 dagen. Per categorie is wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete is.

  • 1e categorie: €58

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone  ...

  • 2e categorie: €116

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart …

Indien de overtreder niet akkoord is met de opgelegde sanctie, kan deze binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via gasverkeer@geel.be of via gewone post. Is de boete hoger dan 70 euro, dan kan de overtreder vragen om mondeling gehoord te worden. Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar het verweer beoordelen:

  • wordt het verweer als ongegrond gezien, dan zal opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie volgen. Er zal opnieuw een termijn van 30 dagen starten.
  • als het verweer als gegrond wordt gezien, wordt het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel geherkwalificeerd.

Als de overtreder geen verweer indient én de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, volgt er een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Contactgegevens :

Dienst gemeentelijke administratieve sancties

Stelenseweg 92

2440 Geel

Mail: gasverkeer@geel.be 

Telefoon: 014/566086

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Balen-Dessel-Mol via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.