Aanspreekpunt scholen

Guido Gezellestraat 29
2400 Mol

Telefoon

De lokale politie heeft een vast aanspreekpunt voor scholen. Schooldirecties, leerkrachten en begeleiders die geconfronteerd worden met jeugdcriminaliteit (drugs, verboden wapens, …) of andere jongerenproblemen (verontrustende gezinssituaties, spijbelen, …) kunnen hier.  Ook leerlingen die vragen hebben over grensoverschrijdend gedrag, geweld, pesterijen op school etc. kunnen contact opnemen via pz.balendesselmol.schoolcontact@police.belgium.eu.