Intern toezicht (klachten en felicitaties)

Guido Gezellestraat 29
2400 Mol

Telefoon

Als lokale politie willen we een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Politieagenten komen dagelijks met veel burgers in contact. Wanneer je tevreden bent over een politieoptreden, is een compliment altijd welkom. Ben je niet tevreden, dan kan dit een aanzet zijn tot een leer- of verbetermoment voor onze medewerkers.

Binnen de politiezone is een dienst intern toezicht, onder gezag van de burgemeesters en onder leiding van de korpschef, belast met de kwaliteitsbewaking van het lokaal politiebeleid. Deze dienst staat in voor de klachtenafhandeling op een grondige en objectieve manier.

Je kan een klacht indienen door een brief of e-mail te schrijven naar de korpschef op bovenvermeld adres. In deze brief geef je een duidelijke omschrijving van wat er is gebeurd. Vermeld ook zeker je contactgegevens.

Je kan je ook richten tot het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). Deze dienst onderzoekt de klacht maar kan ook beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. Meer informatie vind je op www.comitep.be.