Nieuws

gatso

Tijdens de nationale flitsmarathon werden in de gemeenten Balen, Dessel en Mol in totaal 2000 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Op 24 uur tijd werd er op 7 locaties geflitst. 89 procent van de bestuurders hield zich overal aan de maximum toegelaten snelheid. 227 chauffeurs reden te snel.
In de zone 50 in de Sint-Hubertuslaan werden de meeste overtredingen vastgesteld. Er werd zelfs 1 rijbewijs onmiddellijk ingetrokken omdat de bestuurder geflitst werd aan 114 km/uur in de zone 50.

LOCATIE

IN REGEL

Balen, Sint-Hubertuslaan 

53%

Mol, Lindeplein

100%

Dessel, Diel

95%

Mol, Sint-Jozefslaan

97%

Balen, Soef

77%

Dessel, Turnhoutsebaan

78%

Mol, Zuiderring

63%

 

 

BIN Heidehuizen

Op woensdag 10 oktober ging een buurtinformatienetwerk (BIN) van start in Heidehuizen in Mol. Het BIN omvat de Slachthuisstraat, Eekhoornstraat, Braambessenstraat en de Bremdoornstraat. De burgemeester van Mol Paul Rotthier, Korpschef Roger Mol, hoofdinspecteur en diefstal/preventieadviseur Dirk Arrazola de Onate en de coördinator van het BIN Jos Lodewijckx ondertekenden de oprichtingsakte van dit 9de buurtinformatienetwerk in politiezone Balen-Dessel-Mol.  

 

De lokale politie voerde op dinsdag 18 september tussen 09.00 en 16.00 uur langs de Zuiderring in Mol een specifieke controle-actie op zwaar vervoer. 5 vrachtwagenchauffeurs waren niet in regel met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Er werd een totaalbedrag van 2 035 euro aan boetes uitgeschreven.

 

 

handhavingsweek

Tijdens de tweede editie van de ‘Handhavingsweek’ van Mooimakers van 17 tot 23 september controleerde de lokale politie Balen-Dessel-Mol in totaal 108 zogenaamde hotspots van zwerfvuil en sluikstorten. Er werden 13 processen-verbaal opgesteld tegen onbekenden en 1 GAS-boete. Op zaterdag 22 september werden er verschillende controles gedaan in de omgeving van de containerparken, zowel in Balen, als in Dessel en Mol.  Daarbij werden 63 voertuigen gecontroleerd. Tijdens die actie lag de nadruk vooral op het sensibiliseren en het belonen van burgers die helemaal in regel waren met de wettelijke voorschriften. Zo kregen heel wat bestuurders een afvalzakje met een sticker en een balpen van Mooimakers als beloning.

 

In de Provincie Luxemburg werd recent Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij enkele in het wild levende everzwijnen. Deze ziekte, die zich uitsluitend manifesteert bij de diersoort varkens (en aanverwante), wordt uitgelokt door een virus dat zeer dodelijk is voor de varkens. Afrikaanse varkenspest vormt geen gevaar voor de mens en heeft dan ook geen impact op de volksgezondheid. Het uitbreken van deze ziekte heeft mogelijks wel een impact op de hele varkenspopulatie. Een efficiënte aanpak om deze ziekte in te dijken en uit te roeien is absoluut noodzakelijk om de economische gevolgen ervan te beperken.

Als bijlage informatiefolders over met preventieve maatregelen, afgestemd op drie doelgroepen:

·        Veehouders

·        Jagers

·        Algemene publiek