Nieuws

politieraad

Op maandag 11 februari legden de 19 nieuw verkozen raadsleden de eed af voor de nieuwe politieraad van de politiezone Balen-Dessel-Mol. 
De organisatie en het beheer van de politiezone staat onder leiding van het politiecollege en de politieraad. De politieraad is als het ware de bestuursraad van onze politiezone. De raad bestaat uit de drie burgemeesters en 19 raadsleden van de zonegemeenten.

Nieuwe politieraad

Van de 19 raadsleden worden net als in de vorige bestuursperiode 6 raadsleden afgevaardigd vanuit Balen, 3 vanuit Dessel en 10 vanuit Mol.

 • Balen: Els Van Hout (SP.A), An Lenaerts (CD&V), Ludo Lenaerts (N-VA), Evert Mol (CD&V), Dieter Mols (CD&V), Christophe Vandyck (N-VA)
 • Dessel: Dirk Melis (D&W), Pascale Segers (N-VA), Viviane Willems (N-VA)
 • Mol: Anneleen Dom (N-VA), Davy Geboers (N-VA), Jozef Lodewijckx (CD&V), Frederik Loy (CD&V), Sofie Molenberghs (Vlaams belang), Hans Schoofs (Open VLD), Zehra Ünlü (SP.A),
  Jan Vangheel (N-VA), Lander Geyzen (MEMO), Christophe Verdonck (CD&V)

Politieraadsleden An Lenaerts, Els Van Hout, Jozef Lodewijckx, Ludo Lenaerts, Viviane Willems, Zehra Ünlü en Jan Vangheel zetelden ook al in een vorige politieraad. De overige 12 leden zijn nieuwe gezichten in onze politieraad.

Bevoegdheden politieraad

 • het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie;
 • het goedkeuren van de begroting van het lokaal politiekorps;
 • het bepalen van de formatie van het operationeel en administratief personeel;
 • het verlengen van het mandaat van de korpschef;
 • vacantverklaren van statutaire functies;
 • de benoeming en oppensioenstelling van statutaire personeelsleden;
 • het instellen van hoger beroep m.b.t. de begroting en de rekeningen.

Bijeenroeping politieraad

De politieraad vergadert in principe zo vaak als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren, het vereisen.
Het voorzitterschap van het politiecollege en de politieraad ligt de komende 2 jaar in handen van de burgemeester van Dessel, Kris Vandijck.
Deze vergaderingen vinden de volgende 2 jaar telkens plaats op maandag om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis in Dessel.
Hieronder volgt de planning voor de politieraadzittingen in 2019.

 • Maandag 11 februari 2019
 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 6 mei 2019
 • Maandag 14 oktober 2019
 • Maandag 2 december 2019

Op dinsdagavond 5 februari werden 2 personen door de lokale politie Balen-Dessel-Mol opgepakt naar aanleiding van drugsbezit. Tijdens een routine-patrouille werd een voertuig staande gehouden voor een controle ter hoogte van Mol Achterbos. In de wagen werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook in de huiszoekingen die daarop volgden werden grote hoeveelheden verdovende middelen gevonden. De verdachten, een 30-jarige man uit Retie en een 29-jarige vrouw uit Laakdal, werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.  

Op woensdagavond 6 februari hebben dieven geprobeerd metaal buit te maken bij Vanhees Metalen in Mol. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt door een alarmsignaal waarna ze weggevlucht zijn zonder buit. Een interventieploeg van de lokale politie Balen-Dessel-Mol trof bij de doorzoeking van het terrein nog één vrouwelijke verdachte aan. De vrouw werd opgepakt en werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Op 15 december en op 7,8 en 9 januari controleerde de lokale politie Balen-Dessel-Mol op het correct gebruik van verlichting, zowel van fietsers als gemotoriseerde voertuigen. Er waren in totaal 83 fietsers niet in regel. Het merendeel van de overtreders was jonger dan 18 jaar en worden op woensdagnamiddag of zaterdagochtend verplicht een verkeersklas te volgen. De 9 overtreders ouder dan 18 jaar hebben een boete van 58 euro gekregen. Er werd ook een automobilist bekeurd omdat hij zijn verlichting niet had op staan.

Naar aanleiding van een poging tot inbraak in het vakantiepark Sunparks in Mol werden de mogelijke daders op zondag 8 december onderschept in Retie. Bij de controle van het voertuig, de drie inzittenden werden amfetamines en verschillende gereedschappen aangetroffen. Daarop volgde een huiszoeking op de verblijfplaats van de verdachten. Ook daar werd een aanzienlijke hoeveelheid verboden stoffen gevonden. De verdachten zijn aangehouden.