Nieuws

Naar aanleiding van de stijgende corona-cijfers en de verstrengde lockdown kunnen aangiftes en/of meldingen vanaf woensdag 4 november enkel nog op afspraak. Op die manier voorkomen we dat er wachtrijen ontstaan in de onthaalruimtes. Voor dringende meldingen bel je steeds het noodnummer 101 of 112!

Neem bij niet dringende vragen zoveel mogelijk telefonisch contact via 014 33 37 00 of via mail op onthaal@politiebalendesselmol.be. 

Ook in de wijkposten van de gemeente Balen en de gemeente Dessel moet je een afspraak maken tijdens de reguliere openingsuren. Hiervoor moet je telefonisch contact opnemen met de wijkpost tijdens de reguliere openingsuren. Beperk ook een bezoek aan de wijkpost tot de meest dringende zaken.

Politie Balen-Dessel-Mol werkt na afspraak

Wie een klacht wil indienen of een aangifte wil doen op het hoofdcommissariaat van de politie Balen-Dessel-Mol, kan zelf online een afspraak maken door te klikken op 'MAAK EEN AFSPRAAK'. Daarmee wil de politiezone haar dienstverlening verbeteren. Afspraken kunnen alleen gemaakt worden wanneer het gaat om aangiftes en meldingen waarvoor de politie niet ter plaatse moet komen. Bij dringende politiehulp waarbij snel een politieploeg ter plaatse moet komen, bel je nog steeds het gratis nummer 101!

 

Persbericht verspreid door Parket Antwerpen - 18 januari 2021

Het parket Antwerpen zal een 26-jarige vrouw uit Balen dagvaarden voor de correctionele rechtbank, omdat ze naar een politie-inspecteur had gespuwd.

Op donderdag 14 januari werd een interventieploeg van de lokale politie Balen-Dessel-Mol opgeroepen voor een vechtpartij in Koekenberg in Mol. Bij deze tussenkomst probeerde de politie de gemoederen te bedaren. Eén van de betrokkenen, die dronken was, moest geboeid worden, maar ze gedroeg zich weerspannig. Op het moment dat ze naar het politievoertuig werd gebracht, spuwde ze naar een politie-agente.

Word jij onze nieuwe collega?

We rekruteren heel wat nieuwe medewerkers om ons politiekorps te versterken! Ben je al werkzaam binnen de geïntegreerde politie of ken je politiepersoneel op zoek naar een nieuwe uitdaging? Neem dan zeker een kijkje naar onze plaatsen in de mobiliteitscyclus 2020-05 (enkel toegankelijk voor politiemedewerkers).

Momenteel staan volgende plaatsen in de mobiliteitscyclus 2020-05:

- 1 hoofdinspecteur
- 5 inspecteurs
- 1 consulent personeel (niv. B)
- 1 assistent personeel (niv. C)

Inschrijven kan tot 25/12/’20 via HRMob. Meer info: hrm@politiebalendesselmol.be

Eedaflegging aspirant inspecteurs

Op donderdag 19 november legden 22 aspirant inspecteurs in opleidingscentrum Campus Vesta de eed af onder het toeziende oog en met bemoedigende woorden van onze korpschef Walter Coenraets. Daarin beschreef hij hun engagement, met integriteit en teamwork als sleutelwoorden. Verder benadrukte hij ook de verantwoordelijkheden die voortaan rusten op de schouders van deze rekruten, die aan de slag gaan in een voortdurend veranderende maatschappij.

“Ik ben absoluut voorstander om mee op de kar van de modernisering te springen en de uitdagingen met 2 handen aan te pakken, maar daarvoor zijn extra manschappen en middelen onontbeerlijk. Het verheugt me dan ook om hier een frisse groep extra manschappen voor me te zien, die klaargestoomd zijn om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.”, sprak Coenraets de aspiranten toe.