Nieuws

klantvriendelijk onthaal

Wie een klacht wil indienen of een aangifte wil doen op het hoofdcommissariaat van de politie Balen-Dessel-Mol, kan vanaf 1 maart zelf online een afspraak maken door te klikken op 'MAAK EEN AFSPRAAK'. Daarmee wil de politiezone haar dienstverlening verbeteren. Het blijft ook nog mogelijk om tijdens de openingsuren een aangifte te doen zonder afspraak. In dit geval dient men wel rekening te houden met mogelijke wachttijden. Afspraken kunnen alleen gemaakt worden wanneer het gaat om aangiftes en meldingen waarvoor de politie niet ter plaatse moet komen. Bij dringende politiehulp waarbij snel een politieploeg ter plaatse moet komen, bel je nog steeds het gratis nummer 101!

 

controle aanhangwagens

Op zaterdag 23 en 30 maart werd er in onze politiezone specifiek gecontroleerd op aanhangwagens in de omgeving van de containerparken in Balen, Dessel en Mol. Er werden in totaal 33 inbreuken vastgesteld. In 23 gevallen bleek de reproductienummerplaat op de aanhangwagen niet conform de regelgeving. De politie roept alle bestuurders met een aanhangwagen op om altijd in regel te zijn met de wettelijk voorgeschreven verlichting, veiligheidssignalisatie, nummerplaten, bandenprofiel en -spanning, de stabiliteit en de verdeling en het afdekken van de lading. Op die manier kunnen ernstige verwondingen aan zichzelf of derden vermeden worden.

Tijdens de controle-acties bleken heel wat bestuurders met een aanhangwagen de regelgeving rond de gelijkende nummerplaat op de aanhangwagen aan hun laars te lappen. Dit bleek ook bij voorgaande controles op aanhangwagens de meest voorkomende inbreuk. De wetgeving schrijft voor dat de aanhangwagen een reproductie moet dragen van de nummerplaat van het trekkende voertuig. Dit betreft een overtreding van de 2° graad met als gevolg een boete van 116 euro. Deze moet een retroreflecterende achtergrond hebben, achteraan bevestigd worden en stevig vast hangen. De kentekenplaten mogen niet overdekt worden.

Tijdens de controle bleek de lading bij 3 aanhangwagens niet voldoende afgedekt. Bij 4 gecontroleerden bleek de noodkoppeling van de aanhangwagen niet in orde. In 6 gevallen waren er mankementen aan de verlichting. Verder werd 1 bestuurder betrapt op een vervallen keuring. 1 chauffeur reed zonder gordel aan en 1 bestuurder negeerde het rood licht en het geluidssignaal aan een spooroverweg.

 

In de lente halen vele kampeerders hun caravan of motorhome uit hun winterslaap. Het laden
van de caravan of motorhome kan beginnen. Maar welke hoeveelheid aan lading/bagage kan
je meenemen en hoe moet je deze lading/bagage vervoeren?

Wil je een antwoord op deze vragen? Kom dan op zaterdag 6 april 2019 langs bij de
Federale Wegpolitie te Houthalen-Helchteren. Na de positieve reacties van de eerste editie in 2018, hebben zij besloten om ook in 2019 een infodag te organiseren.

Ga langs met je caravan of motorhome en zij stellen hun weegbrug (asweger) ter
beschikking. Naast het louter wegen van je motorhome of auto met caravan, kunnen zij je op deze infodag ook verder helpen met:

  • De terminologie (wat is nuttig laadvermogen, MTM, MTSM, MTMS, aslasten,…)
  • Technische aspecten (nazicht werking lichten, gebruik losbreekrem, banden : profieldiepte,laadindex)
  • Wetgeving omtrent rijbewijs (wanneer categorie B, BE, B met code 96, C, C1,…)
  • Motorhomes +3.5Ton (welk rijbewijs, vrijstellingen tachograaf?,…)
  • Ladingzekering (hoe het best mijn lading/bagage vervoeren)
  • Wegcode (welke snelheid?, mag ik inhalen?, …)
  • Wetgeving overlading (asoverlading, overlading MTM: een boete of proces-verbaal, is er een correctie bij het wegen?, wordt er een tolerantie toegepast? Enz …)

Wil je zorgeloos op reis vertrekken? Ga dan vrijblijvend langs op 06 april 2019 tussen 09u30 en 15u30:

Federale Wegpolitie - Verkeerspost Houthalen
Souwstraat 37 - 3530 Houthalen-Helchteren
Tel. 011/51.00.60 - Fax. 011/52.39.19
e-mail : dga.dah.wpr.lim.houthalen@police.belgium.eu

 

 

Op maandag 18 maart ging het eerste Security Netwerk Industrie (BIN-SNI) in de politiezone Balen-Dessel-Mol officieel van start onder de naam SNI ‘Driehoek-Berkebossen’. Een SNI is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, bedrijven en de lokale overheden die de veiligheid binnen een industriezone moet versterken op basis van informatie-uitwisseling. Momenteel zijn er 16 bedrijven ingeschreven in het SNI ‘Driehoek-Berkebossen’, waaronder drie Seveso-bedrijven.  

jaarverslag cover

In ons activiteitenoverzicht blikken we terug op onze organisatie en activiteiten in 2018. Het afgelopen jaar ontving de lokale politie Balen-Dessel-Mol bijna 11.000 meldingen. Daarop volgden bijna 7 000 interventies en meer dan 8 000 processen verbaal. Ondanks deze dalende trend, is diefstal nog altijd de meest voorkomende criminaliteitsvorm in onze politiezone. Wie dieper wil ingaan op de cijfers en interesse heeft in de voornaamste veranderingen in de werking van ons korps, kan het overzicht raadplegen via deze link.