Laatste nieuws

Naar aanleiding van de stijgende corona-cijfers en de verstrengde lockdown kunnen aangiftes en/of meldingen vanaf woensdag 4 november enkel nog op afspraak. Op die manier voorkomen we dat er wachtrijen ontstaan in de onthaalruimtes. Voor dringende meldingen bel je steeds het noodnummer 101 of 112!

Neem bij niet dringende vragen zoveel mogelijk telefonisch contact via 014 33 37 00 of via mail op onthaal@politiebalendesselmol.be. 

Ook in de wijkposten van de gemeente Balen en de gemeente Dessel moet je een afspraak maken tijdens de reguliere openingsuren. Hiervoor moet je telefonisch contact opnemen met de wijkpost tijdens de reguliere openingsuren. Beperk ook een bezoek aan de wijkpost tot de meest dringende zaken.