Laatste nieuws

jaarverslag cover

In ons activiteitenoverzicht blikken we terug op onze organisatie en activiteiten in 2018. Het afgelopen jaar ontving de lokale politie Balen-Dessel-Mol bijna 11.000 meldingen. Daarop volgden bijna 7 000 interventies en meer dan 8 000 processen verbaal. Ondanks deze dalende trend, is diefstal nog altijd de meest voorkomende criminaliteitsvorm in onze politiezone. Wie dieper wil ingaan op de cijfers en interesse heeft in de voornaamste veranderingen in de werking van ons korps, kan het overzicht raadplegen via deze link.