Politieraad - documenten

De agenda, een overzicht van de raadsbesluiten en de notulen van de politieraden worden hier gepubliceerd. De openbare zitting van de politieraad is online te volgen via deze link. Enkele minuten voor aanvang van de vergadering, zal de stream verschijnen

  Vergaderingen in 2018