Onze politiezone in beeld

Onze politiezone bestaat uit de gemeenten Balen, Dessel en Mol en behoort tot het arrondissement Turnhout. Ons korps staat in voor de veiligheid en een leefbare omgeving van 70.000 inwoners op een totale oppervlakte van 21 418 hectare. De zone is gelegen in het oostelijk deel van de provincie Antwerpen en wordt begrensd door Nederland en Retie (noorden), Lommel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Ham (oosten en zuiden) en Meerhout en Geel (westen).

kaart lokale politie Balen-Dessel-Mol

Toerisme en recreatie, grote festivals zoals Graspop Metal Meeting, de aanwezigheid van nucleaire bedrijven, een grote scholengemeenschap, 2 treinstations, een vliegveldje, de grensovergang met Nederland en de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg, ... allemaal fenomenen waarop onze werking en ons materiaal is afgestemd.

Lokale fenomenen van invloed op onze politiewerking

Als lokale politie zetten we ons dagelijks in voor een veilige en leefbare zone. In de gemeenten Balen, Dessel en Mol zijn een aantal aspecten van belang voor de werking van ons korps. We proberen hier dagelijks op in te spelen en waar nodig, extra inzet te verzorgen.

Dagelijkse verkeersdrukte

Een aantal drukke verkeersassen, spoorverbindingen en waterwegen verdienen extra aandacht. Zo is er druk woon-werkverkeer op wegen als de N18 (verbinding tussen Turnhout en Leopoldsburg), de N136 (verbinding tussen Balen en Postel) en op de Zuiderring N71 (verbindingsweg Geel en Lommel). Daarnaast is er veel schoolverkeer, in het bijzonder fietsers op de N18 en in het centrum van Mol.

Rijk gamma aan toerisme en recreatie

Op het vlak van recreatie, toerisme en het uitgaansleven kent onze zone een rijk gamma. Het domein Keiheuvel en Pakawi park in Balen trekken jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers. Ook Dessel kent zachte recreatie door fietstoerisme langs de kanalen en verblijfsrecreatie in onder andere het Campinastrand. De gemeente Mol kent vooral verblijfstoerisme op de drie campings (Zilvermeer, Zilverstrand, Familiestrand) en ééndagstoerisme in de omgeving van de abdij van Postel.

Door het grote aanbod van restaurants, tavernes en (jeugd)café's heeft o.a. de Corbiestraat in Mol een grote aantrekkingskracht voor het uitgaanspubliek. Voor de gemeenten Balen en Mol is daarnaast het fenomeen tentfuiven gekend. Ook de jaarlijkse festivals als Graspop Metal Meeting, Legacy Festival, Bengelpop en Pennenzakkenrock trekken enkele duizenden bezoekers. Met deze vormen van uitgaansrecreatie gaan enkele ongemakken zoals (geluids)overlast en vandalisme gepaard.

Overbrengingen en ontvluchtingen van minderjarigen

Een belangrijke impact op de politiewerking in de zone wordt verder gegenereerd door de aanwezigheid van gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg. Deze instellingen, De Hutten en De Markt, herbergen door de jeugdrechter (en onderzoeksrechter) geplaatste minderjarigen. De aanwezigheid van deze instellingen zorgt voor een verzwaring van de werklast voor de lokale politie door de overbrenging van minderjarigen, de uitvoering van gerechtelijke opdrachten en de interventies door de voorkomende ontvluchtingen.

Aanwezigheid van nucleaire bedrijven

Tot slot zijn op het grondgebied van de gemeenten Dessel en Mol diverse nucleaire bedrijven gelegen die een zekere aandacht vragen op het vlak van openbare orde. Deze bedrijven in het algemeen en het transport van nucleair afval in het bijzonder, liggen gevoelig bij de bevolking.