Ondertekening Protocol BIN Wuytsbergen Herentals

Dinsdag 18 mei 2021 om 18.00 uur werd het protocol van het drieënveertigste BIN van PZ Neteland ondertekend. Het nieuwe BIN, het tiende in Herentals, strekt zich uit in de straten rond de Wuytsbergen te Herentals. Momenteel sloten 90 woningen zich aan.

Het protocol werd ondertekend door de coördinatoren Ilse Geeraerts, Thomas Smets, Simon Van Gorp, burgemeester Mien Van Olmen en waarnemend korpschef Dirk Van Peer van lokale politie Neteland.

Met het drieënveertigste BIN tellen de verschillende BIN’s in de politiezone inmiddels een 5000-tal leden.

De  ondertekening vond plaats in de Wuytsbergen ter hoogte van nr. 187 (poederkot).

Het BIN omvat de volgende straten:

Wuytsbergen, De Zaatweg, Ijzergieterijstraat, Spoorwegstraat, Nijverheidsstraat, Peerdsbosstraat, Vuilvoort, Merkelbroek,De Roest, Bakendonk, Moserstraat,Ekelstraat, Kleine Ekelstraat,Fierland, Schonendonk, Klapvekens,  Ekelenberg, Langegeer, Montezumalaan, De Beuckelaer Pareinlaan, Addernesten, Turfkuilen, Laarberg, Goorkens en Vogelzang.

De buurtinformatienetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers en de lokale overheden om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te verbeteren. Ze hebben als doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel te doen toenemen, de sociale cohesie te versterken en informatie  en preventietips uit te wisselen.