Politiecodex & GAS

Sinds 1 januari 2011 geldt in de hele politiezone een eenvormige politiecodex. In Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar en Herentals gelden dus dezelfde regels, op enkele plaatselijke uitzonderingen na.

Wat?

De politiecodex omvat regels over onder meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur, stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van eigendommen en graffiti.

Klik hier om de zonale politiecodex te downloaden

U kan ook per gemeente de codex raadplegen:

Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties – kortweg GAS - zijn sancties die een gemeente of stad kan opleggen voor overtredingen op het politiereglement. Hierdoor kunnen we bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aanpakken. GAS maakt het ook mogelijk om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen.

De vijf gemeenten van de politiezone Neteland werken hiervoor nauw samen. Zo worden dezelfde feiten in de verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde sanctie. Daarnaast doen de gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaren, in dienst van de stad Geel. 

Meer info over GAS in onze zone