Politiecodex GAS

Sinds 1 januari 2011 geldt in de hele politiezone een eenvormige politiecodex. In Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar en Herentals gelden dus dezelfde regels, op enkele plaatselijke uitzonderingen na.

Wat?

De politiecodex omvat regels over onder meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur, stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van eigendommen en graffiti.

Klik hier om de zonale politiecodex te downloaden

U kan ook per gemeente de codex raadplegen:

Politiereglement GAS 4

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd.

Onze zone past vanaf 1 februari 2022 deze procedure toe.

Het gaat om volgende inbreuken:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen

Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Voor meer info over GAS 4 kan je terecht op de website van je gemeente: 

Gemeentelijke administratieve sancties

Wanneer u een regel uit de politiecodex of politiereglement GAS 4 overtreedt, kunt u een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) krijgen. Wij stellen de overtreding vast en maken een proces-verbaal (pv) op. Op basis van dit pv kan de sanctionerende ambtenaar een geldboete opleggen.