Jeugd en gezin

Deze dienst is een specifiek onderdeel van de basispolitiezorg, waarbinnen maatschappelijke, juridische en sociaal-politionele hulpverlening geboden wordt.

J&G foto

Takenpakket

 • Hulp en bijstand aan slachtoffers van misdrijven.
 • De slachtofferbejegening door alle politieambtenaren optimaliseren door bijscholingen, structurele verbeteringen aan werkmethodes e.d.

De dienst is mee verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de richtlijnen van de diensten van het parket inzake onrustwekkende verdwijningen, waardig afscheid nemen, slachtofferzorg e.d.

Opdrachten van het parket:

 • sociale onderzoeken;
 • moraliteitsonderzoeken;
 • specifieke burgerlijke zaken (bv. adoptie, naamsverandering, eerherstel, genade);
 • strafbemiddeling;
 • opdrachten tot het opvolgen van problematische familiale situaties;
 • jongerenproblematiek;
 • ...

De twee belangrijkste doelcategorieën voor de dienst politionele slachtofferbejegening - jeugd en gezin zijn:

 • Mensen die problemen hebben met hun rolvervulling, bv. jongeren die niet naar school willen gaan of ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen.
 • Mensen met gedragsmatige problemen zoals bv. druggebruikers, personen met een psychische stoornis, agressiviteit enz.

Hier is het vooral de opdracht om te trachten de maatschappelijke storing weg te werken. Ondersteuning en begrip voor de slachtoffers is van cruciaal belang. Tegelijk moet er directief en duidelijk gehandeld worden. Het crisisteam binnen deze dienst doet hier aan crisishulpverlening. Verder zal er zeer gericht doorverwezen worden naar andere diensten. Bij ernstige zaken zullen de gerechtelijke overheden in kennis gebracht worden.  

Benieuwd hoe een dag in het leven van een inspecteur bij Jeugd en gezien eruitziet? Wel, elke dag is anders maar onderstaande video geeft je alvast een idee!