Voorbereiden op de selectieproeven

Denk je erover na om te starten aan de selectieproeven van de politie? Dan is het slim om je goed voor te bereiden. 

Cursus bij CVO Vitant

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Vitant organiseert al een aantal jaar in samenwerking met de politie een lessenreeks voor kandidaat politie-inspecteurs die willen slagen voor de selectieprocedure.

Meer info vind je hier op hun website. 

Oefeningen op de computer

Op de websites van VDABSelor en Jobpol vindt je tal van oefeningen.

Uitproberen sportproef

Op de politieschool Campus Vesta kan je de sportproef vrijblijvend gaan oefenen. Zo kan je inschatten of je klaar bent voor deze proef, of beter nog wat kan trainen. Hier vind je de oefenmomenten op hun website. 

Gesprek contactpunt rekrutering

Het is altijd aangeraden om een afspraak te maken met een van onze contactpunten rekrutering. Zij kunnen je alles vertellen over de proeven en geven tips en tricks over hoe je je best kan voorbereiden. Bekijk hier wie de contactpunten zijn en neem contact op.