Wie zijn wij?

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Neteland er één is.

Zone Neteland

Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar.

Onze politiezone wordt geleid door waarnemend korpschef Pieter Hendrickx. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties: Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer.