Wie zijn wij?

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Neteland er één is.

Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de waarnemend korpschef, eerste commissaris Dirk Van Peer. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties: Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer.

Zone Neteland