Veiligheidsmonitor 2024: jouw mening telt!

Vanaf 20 mei ontvang je mogelijks een uitnodiging tot deelname aan de Veiligheidsmonitor 2024. Dit is een bevraging die bij de bevolking uitgevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

1

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze politiezone. Wij vragen de inwoners die een uitnodiging ontvangen daarom de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden.  Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt!  

De personen die een uitnodiging tot deelname aan de Veiligheidsmonitor krijgen, werden willekeurig geselecteerd via een statistische toevalssteekproef. 

De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast dank voor jouw deelname!