Wanneer wordt een proces-verbaal opgesteld en krijg ik hiervan een kopie?

Geen misdrijf = geen proces-verbaal (pv)

Wij stellen enkel nog pv op als er sprake is van een misdrijf. Dus niet bij bijvoorbeeld:

 • Het verlaten van de echtelijke woonst.
 • Het niet uitoefenen van het bezoekrecht.
 • Schadegevallen te wijten aan een ongeval bv.:
  • Een dakpan die van een huis waait of een windstoot die een raam vernielt.
  • Waterschade door een lek bij een buur.
  • Schade door bouwwerken op een werf.
  • Schade aan een voertuig door een put in de weg.
 • Caféruzies zonder slagen.
 • Niet nakomen van contracten (bv. huur of koop).
 • Niet naleven van vonnissen van het vredegerecht, de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel…

Wij laten u echter niet in de kou staan: wij nemen uw aangifte op in een melding en bezorgen u een attest.

TIP: Neem voor de verzekering ook foto's van de schade. Bezorg deze samen met de gegevens van getuigen aan uw verzekeraar.

Misdrijf = proces-verbaal

Wanneer er wel een vermoeden is van een misdrijf stellen wij pv op. Dit betekent echter niet dat wij dit automatisch aan het parket overmaken. Dit gebeurt enkel wanneer het parket een meerwaarde kan leveren (bv. aanhouding, aanstelling deskundige…).

Politie registreert misdrijf

Wij beperken ons tot de registratie van de belangrijkste gegevens van misdrijven die minder ernstig zijn of waarvan de dader niet kan achterhaald worden. Bijvoorbeeld:

 • Fietsdiefstal door onbekende.
 • Verkeersongeval met stoffelijke schade.
 • Verkeersongeval met vluchtmisdrijf en onbekende dader.

Wij stellen een vereenvoudigd pv op en bewaren dit op het politiekantoor.

Wij onderzoeken uw aangifte grondig. U ontvangt een kopie van het vereenvoudigd pv. Zo niet wordt het nagestuurd.

Opgelet: Dit is de enige kopie die wij jou als aangever/benadeelde afgeven. Maak deze zelf over aan je verzekeraar of advocaat! Tijdens je verhoor vragen wij je of je je als benadeelde wil registreren. Zo ja, ontvang je een verklaring. Het parket houd je dan schriftelijk op de hoogte van de eindbeslissing.

Politie bewaart pv

Wij onderzoeken het misdrijf onder leiding van een ervaren politieofficier. Wij stellen pv op en melden dit aan het parket. Het dossier blijft bij de politie als er geen sporen zijn die leiden naar de verdachte(n). Bijvoorbeeld:

 • Diefstal in woningen, bedrijven, scholen.
 • Computerfraude.

Als de tussenkomst van het parket later nodig is (bv. omdat de verdachte werd gevonden), maken we het pv over aan het parket.

Politie maakt pv over aan parket

Sommige pv's worden na onderzoek onmiddellijk overgemaakt aan het parket. Bijvoorbeeld:

 • Zeer ernstige of ingewikkelde feiten: moord, doodslag, zware branden met groot nadeel…
 • Internationale en/of georganiseerde criminaliteit.
 • Feiten gepleegd door minderjarigen.

Hier moet het parket onmiddellijk het onderzoek kunnen leiden. Je krijgt onmiddellijk een kosteloze kopie van jouw verhoor. Zo niet sturen wij het na.

Opgelet: het parket levert enkel nog kopieën af van dossiers die door het parket afgehandeld worden (geen vereenvoudigde pv).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 244 200.