Laatste nieuws

gemachtigd opzichter

Op 13 september 2018  kregen 36 kandidaten een praktische opleiding tot gemachtigd opzichter.

Het theoretisch gedeelte van de opleiding, georganiseerd door de provincie, hadden ze al achter de rug.
Hierbij lag de focus op:

  • de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan;
  • het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers;
  • de signalisatie;
  • de voorzichtigheidsregels die in acht moeten worden genomen;
  • het anticiperen op gedragingen van weggebruikers en ook op fouten die zij kunnen begaan;
  • de beoordeling van de verkeersomstandigheden.