Missie - visie - waarden

Missie

De missie van de lokale politie ligt vast in de wet op de geïntegreerde politie die de structuur en werking bepaalt.