Bestuursorganen

De zone wordt bestuurd door een politiecollege en een politieraad. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten.

In de meergemeentenzones wordt een politieraad opgericht. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake de begroting, personeelsformatie en benoemingen.

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

De voorzitter van het politiecollege is steeds ook de voorzitter van de politieraad.

Huidige voorzitter: burgemeester Werner Raskin (Hoeselt).

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.

De zonale veiligheidsraad van de politiezone bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de drie gemeenten, de procureur des Konings, de korpschef van de politiezone en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. Voor de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst worden ook de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris uitgenodigd voor de vergaderingen van de zonale veiligheidsraad.

De zonale veiligheidsraad vergadert minstens eenmaal per jaar en heeft de volgende opdrachten:

Het college is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

De taken van het college bestaan ondermeer uit: