Onze organisatie

De politiezone Bilzen-Hoeselt- Riemst is gelegen in het zuidoostelijk gedeelte van de provincie Limburg. De meergemeentezone bestaat uit drie gemeenten namelijk Bilzen, Hoeselt en Riemst.

Het korps bestaat uit iets meer dan 100 medewerkers, zowel van het operationeel kader als burgerpersoneel (CALog). Samen waarborgen zij de overheden en de burgers een minimale en gelijkwaardige dienstverlening over het hele grondgebied.

Op een aantal domeinen werkt de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst bovendien samen met de politiezone Voeren. Door deze samenwerkingsverbanden trachten beide politiezones mekaars werking te versterken. 

banner mail