Zonaal veiligheidsplan

Elke politiezone is verplicht om vierjaarlijks een zonaal veiligheidsplan op te stellen, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan stippelt het politiebeleid van de lokale politie uit voor vier jaren. Het zonaal veiligheidsplan wordt voorbereid door de korpsleiding en goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

Het huidige én het nieuwe zonaal veiligheidsplan kan je in de bijlagen onderaan dit artikel terugvinden.

Meer info m.b.t. het zonaal veiligheidsplan kan verkregen worden bij de beleidscel van de lokale politie via het algemeen telefoonnummer 089/366.800 of via e-mail pz.bhr.info@police.belgium.eu