Beleidsdocumenten

Het meest recente jaarverslag van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wordt hieronder weergegeven.

Naast het cijfermateriaal, dat weergeeft wat er in onze politiezone gebeurde, vind je er ook een voorstelling van onze bestuursorganen en diensten.

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft een eigen politiekrantje waarmee we de inwoners van de politiezone geregeld op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen, wetswijzigingen die hen aanbelangen, openstaande vacatures en zoveel meer!

 

Af en toe organiseert de Politiezone Bilzen - Hoeselt - Riemst een wedstrijd of win-actie, met behulp van haar mediakanalen zoals Facebook en Instagram, de website, politiekrant, enz. 

Het wedstrijdreglement kan je hier nalezen. 

Elke politiezone is verplicht om vierjaarlijks een zonaal veiligheidsplan op te stellen, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan stippelt het politiebeleid van de lokale politie uit voor vier jaren. Het zonaal veiligheidsplan wordt voorbereid door de korpsleiding en goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

Het huidige én het nieuwe zonaal veiligheidsplan kan je in de bijlagen onderaan dit artikel terugvinden.