De zonale veiligheidsraad

ZVR

De zonale veiligheidsraad van de politiezone bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de drie gemeenten, de procureur des Konings, de korpschef van de politiezone en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. Voor de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst worden ook de gerechtelijk directeur van de federale politie, de arrondissementscommissaris en de arbeidsauditeur uitgenodigd voor de vergaderingen van de zonale veiligheidsraad.

De zonale veiligheidsraad vergadert minstens eenmaal per jaar en heeft de volgende opdrachten:

  • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan