De politieraad

Politieraad

In de meergemeentenzones wordt een politieraad opgericht. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake de begroting, personeelsformatie en benoemingen.

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

De voorzitter van het politiecollege is steeds ook de voorzitter van de politieraad.

Huidige voorzitter: burgemeester Bruno Steegen 

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.

De korpschef en de secretaris wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben net als in het politiecollege geen stemrecht.

De leden van de politieraad zijn:

Voor Bilzen:

Sandra Jans

Emile Degrève

Michiel Peters

Twan Geris

Veronik Moesen

Lisbet Aerts

Fons Caubergh

Jeroen Lowist

Maike Meijers

Tom Bosch

Jean Geraerts

Voor Hoeselt:

Liesbeth Werelds

Carine Moors

Bert Vertessen

Voor Riemst:

Yves Chanson

Laura Mulleners

Philippe Geelen

Ludwig Stevens

Bert Cilissen

De documenten van de politieraad kan je hier terugvinden.