De politieraad

Politieraad

In de meergemeentenzones wordt een politieraad opgericht. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake de begroting, personeelsformatie en benoemingen.

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

De voorzitter van het politiecollege is steeds ook de voorzitter van de politieraad.

Huidige voorzitter: burgemeester Bruno Steegen 

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.

De korpschef en de secretaris wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben net als in het politiecollege geen stemrecht.

De leden van de politieraad zijn:

Voor Bilzen:
Sandra Jans
Emile Degrève
Michiel Peters
Twan Geris
Veronik Moesen
Lisbet Aerts
Fons Caubergh
Jeroen Lowist
Maike Meijers
Tom Bosch
Jean Geraerts

Voor Hoeselt:
Liesbeth Werelds
Carine Moors
Bert Vertessen

Voor Riemst:
Yves Chanson
Laura Mulleners
Philippe Geelen
Ludwig Stevens
Bert Cilissen

De documenten van de politieraad kan je hier terugvinden.