De politieraad

In de meergemeentenzones wordt een politieraad opgericht. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake de begroting, personeelsformatie en benoemingen.

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

De voorzitter van het politiecollege is steeds ook de voorzitter van de politieraad.

Huidige voorzitter: burgemeester Werner Raskin (Hoeselt).

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.

De korpschef en de secretaris wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben net als in het politiecollege geen stemrecht.

De leden van de politieraad zijn:

Voor Bilzen:
Alexandra Jans
Veronique Jans
Michiel Peters
Antoine Geris
Veronik Moesen
Lisbet Aerts
Ann Thijs
Jeroen Lowist
Pieter Nelissen
Tom Bosch
Bart Lindelauf

Voor Hoeselt:
Wim Hellinx
Mieke Claesen
Bert Vertessen

Voor Riemst:
Dirk Jacobs
Laura Mulleners
Anja Huls
Jan Noelmans
Bert Cilissen

De documenten van de politieraad kan je hier terugvinden.

Politieraad