Het politiecollege

PC met Jill

Het college is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

De taken van het college bestaan ondermeer uit:

  • het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef;
  • het geven van orders;
  • het opleggen van tuchtsancties;
  • het doen van aankopen en aanbestedingen;

De leden van het politiecollege zijn: Bruno Steegen (burgemeester Bilzen), Yves Croux (burgemeester Hoeselt), Mark Vos (burgemeester Riemst), Dirk Claes (korpschef) en Jill Kielich (secretaris).

Huidige voorzitter (sinds 01.04.22): Bruno Steegen (burgemeester Bilzen)