Zomer 2022 van start met een lokale thema-actie gericht op fietsen in groep

De zomer is in het land. Dat betekent tijd om samen te klinken op een zonnig terrasje, samen sateetjes te bakken op de barbecue, en, zoals ons koers-Vlamingen betaamt, samen te genieten van een fikse fietstocht om die vakantiecalorieën er weer op een plezante manier af te trappen. 
Wees je er ook van bewust dat wanneer jij, samen met vrienden of in clubverband, de benen wenst los te gooien op je fiets, je je dient te houden aan specifieke regels voor fietsen in groep. Meteen het thema voor onze zomeractie verkeer dit jaar! 

thema-actie zomermaanden

Fietsen in groep, dat is plezant, maar hou het ook vooral veilig!

Het aantal deelnemers aan de fietstocht bepaalt welke regels je dient te volgen (TIP bekijk het handige schema onderaan)

  • Bij minder dan vijftien fietsers, volgt de groep dezelfde verkeersregels als de individuele fietser. Je volgt dus het fietspad en de basisregels voor een fietser.  Ondanks dat het niet verplicht is, is het een zeer goed idee om je zichtbaarheid in groep te verhogen door middel van fluo hesjes. Zo is het ook voor andere weggebruikers sneller duidelijk dat jullie je in groep voortbewegen. 
  • Bij meer dan vijftien fietsers, volgt de groep de regels voor fietsers in groep (Wegcode, Art. 43bis).
     

Groep van 15 tot 50 deelnemers

  • Zij mogen vergezeld worden door twee of meer wegkapiteins. Wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht.
  • Zij zijn niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan op voorwaarde dat de groep bij elkaar blijft.
  • Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto op een afstand van ongeveer 30 meter. Als er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

Groep van 51 tot 150 deelnemers

  • Zij moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins.
  • Zij zijn niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan op voorwaarde dat de groep bij elkaar blijft.
  • Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto op een afstand van ongeveer 30 meter.

Bij meer dan vijftien fietsers, volgt de groep de regels voor fietsers in groep (Wegcode, Art. 43bis). 

In dat geval mogen/moeten (afhankelijk van de grootte van de groep) de groepen vergezeld worden door wegkapiteins. 
Wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Bovendien mogen de wegkapiteins - op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten - het verkeer in de dwarswegen stilleggen, om op die manier de groep (met inbegrip van de begeleidende voertuigen) te laten oversteken. Om het verkeer stil te leggen moeten de wegkapiteins gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is.

! Fietstochten met meer dan 150 deelnemers zijn niet voorzien in de wetgeving en dienen opgedeeld te worden in kleinere groepen.
! Voor wielerwedstrijden e.d. gelden afzonderlijke voorwaarden (vergunning, ...) én een afzonderlijk reglement (KB 28/6/2019).

Wil je graag meer lezen? Neem een kijkje op de website van VSV

schema fietsers