Werd je het slachtoffer van een misdrijf?

Werd je het slachtoffer van een misdrijf? Doe dan aangifte bij de politie.

Meer informatie over de rechten van slachtoffers van misdrijven vind je op de portaalsite Belgium.be onder de rubriek Justitie-slachtoffer.

Op de website www.slachtofferzorg.be kunnen slachtoffers van een misdrijf of nabestaanden terecht voor informatie en hulp op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Op de website wordt ingegaan op verschillende onderwerpen zoals het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, wat je allemaal moet regelen, hoe je een klacht kan indienen, informatie over juridische procedures, ... .

Enkele nuttige telefoonnummers:

Slachtofferonthaal bij parket en rechtbank

016 21 45 50

Justitiehuis Leuven

016 30 14 50

CAW - dienst slachtofferhulp

016 21 01 01

Kinder- en jongerentelefoon

102

Tele-onthaal

106

Child Focus

116 000

Meldpunt vermoeden geweld

1712

Zelfmoordlijn

1813

Druglijn

078 15 10 20

Ouders van verongelukte kinderen vzw

02 427 75 00

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Aarschot

016 85 23 00

Werkgroep Verder, Nabestaanden na zelfdoding

02 361 21 28

Rondpunt, Slachtoffers van verkeersongevallen

03 205 74 80

NMBS – Juridische Zaken, zelfdoding op het spoor

02 528 34 42

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.