Je minderjarig kind beging een verkeersovertreding

Tussen 16 en 18 jaar

De procedure van de onmiddellijke inning kan niet worden toegepast. De politie maakt een gewoon proces-verbaal op, het parket bepaalt nadien het bedrag van de boete.

Tussen 12 en 16 jaar

Er wordt geen proces-verbaal opgesteld. Je zal als ouder een brief van de politie ontvangen waarin je kind uitgenodigd wordt een verkeersklas bij te wonen, dit op woensdagnamiddag of op zaterdag.

Jonger dan 12 jaar

Er wordt geen proces-verbaal opgesteld. Je zal als ouder een brief van de politie ontvangen met de vraag om het kind te sensibiliseren.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.