Hoeveel bedraagt een boete naar aanleiding van een onmiddellijke inning?

Het bedrag van een boete staat vermeld op de onmiddellijke inning. Je kan alle tarieven raadplegen op www.wegcode.be . Alles hangt af van de categorie van overtreding waarin je valt, namelijk de eerste, tweede, derde of vierde graad.

Bij een flitsboete dien je het bedrag af te leiden op basis van de gecorrigeerde snelheid en niet op basis van de gemeten snelheid (beide snelheden staan vermeld op het proces-verbaal).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.