Nieuws

Elke maand werkt de onze politiezone met één of twee verkeersthema’s. Zo werd er in juni nog meer dan anders gecontroleerd op het negeren van de verkeerslichten, maar ook overdreven snelheid is en blijft een speerpunt in de aanpak van verkeersonveiligheid.

Wervingsactie gemachtigde opzichters

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Daarom zoekt de provincie Vlaams-Brabant voor de 19e keer kandidaat-gemachtigde opzichters.

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen zelfstandig naar school te sturen met de fiets, te voet of zelfs met het openbaar vervoer. De kinderen met de wagen naar school brengen, lijkt "veiliger". Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht, waardoor het autoverkeer toeneemt en de verkeersveiligheid nog meer in het gedrang komt.

Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Kinderen worden geholpen om veilig de straat over te steken. Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Vanaf 16 maart is er enkel nog onthaal in het centraal commissariaat te Haacht, R. Van de Sandelaan 1. De onthaalpunten in de wijkcommissariaten te Keerbergen en Boortmeerbeek zijn voorlopig gesloten.

Onthalen gebeuren enkel nog op afspraak of op uitnodiging. We doen dit om wachtrijen te vermijden en jullie snel en kwaliteitsvol verder te helpen.

Via deze link kan je eenvoudig je afspraak boeken.

Heb je vragen? Dan kan je ons elke werkdag bereiken tussen 8u en 17u op ons algemeen nummer 016 55 16 60.

Voor dringende interventies kan je terecht op het noodnummer 101

Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen
Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.
 

Elke ochtend stromen uit meerdere richtingen vele leerlingen de gemeente Haacht binnen. Vandaag werden de leerlingen van het Don Bosco Instituut te Haacht door een tiental politiemensen van onze politiezone op drugsinbreuken gecontroleerd. Dit gebeurde met bijstand van twee drugshondengeleiders van de federale politie.