Laatste nieuws

In het kader van het maandthema "VEILIG NAAR SCHOOL" hield onze politiezone op de eerste schooldag extra snelheidscontroles in of nabij verschillende schoolomgevingen. Bovendien gebeurden deze controles tijdens het begin of het einde van de schooltijden.