Laatste nieuws

Elke maand werkt de onze politiezone met één of twee verkeersthema’s. Zo werd er in juni nog meer dan anders gecontroleerd op het negeren van de verkeerslichten, maar ook overdreven snelheid is en blijft een speerpunt in de aanpak van verkeersonveiligheid.