Politieraad

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad.