Maandthema oktober: zwaar vervoer

Een steeds terugkerende klacht in dorpscentra, schoolomgevingen of woongebieden is de overlast die zware vrachtwagens veroorzaken. Lawaai, snelheid, onaangepast rijgedrag of inbreuken op het toegangsverbod voor vrachtverkeer zorgen voor gevaar en een toenemend onveiligheidsgevoel bij bewoners, fietsers en voetgangers.

Maandthema oktober: zwaar vervoer

Een tweede maal dit jaar om het onderwerp vrachtverkeer in onze politiezone als terugkerend thema ter hand te nemen. Onze politiediensten zullen tijdens de maand oktober meerdere uitgebreide controles houden op alle aspecten van zwaar vervoer en alle vastgestelde inbreuken beboeten.