Instanties - contact

Provinciale wapendiensten - VLAAMS-BRABANT

Bij deze instantie dient U elke nieuwe aanvraag voor het bekomen van een vergunning of het verlengen van een bestaande wapenvergunning in te dienen.
Hetzelfde geldt voor het bekomen/verlengen van een Europese vuurwapenpas.

Contact

Dienst algemene zaken en specifiek toezicht
Cel wapens
Provincieplein nr 1 te 3010 LEUVEN - tel. 016 26 78 03.
mail : wapens@vlaamsbrabant.be
Website : Cel wapens

Lokale Politie WOKRA

Wapendienst

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 766 18 18.