Veiligheidsvoorwaarden - wapens

Veiligheidsvoorwaarden - te respecteren vanaf 25 april 2010

In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2009 is een nieuw uitvoeringsbesluit verschenen waarin de veiligheidsvoorwaarden worden vastgelegd voor het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens en munitie zijn onderworpen.

Nieuwe regels voor vervoer, tentoonstellen en een aantal algemene veiligheidsmaatregelen traden reeds in werking op 25 april 2009. Voor bepaalde maatregelen heeft men één jaar de tijd om zich in regel te stellen. Wij hernemen hierna de voornaamste nieuwigheden.

Vooreerst enkele definities vervat in het nieuwe KB. Er wordt verstaan onder :

  • "particulier" : een niet-erkend persoon die wettig één of meer vergunningsplichtige wapens of munitie ervoor voorhanden heeft of erkend verzamelaar die maximum 30 vergunningsplichtige wapens of munitie ervoor voorhanden heeft;
  • "ongeladen wapen" : wapen waarvan de kulas, de kamer en de lader die erop is bevestigd of er is ingebracht, noch een voortstuwend element, noch een projectiel, noch een patroon bevatten, dat het zou kunnen afvuren;
  • "veiligheidsslot" : mechanisme dat enerzijds niet kan worden geopend of gedeblokkeerd dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning, en dat anderzijds, eens het op een wapen is bevestigd, het afvuren ervan belet.

Het nieuw KB vindt U in dit document : WOKRA wapen_NL (pdf, 25 KB)

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 766 18 18.